Masharakat Chantek: Enigma Penyisihan OKU

Mohd Rosli Ibrahim

ISBN: 9789672640523
Published: 15 Feb 2023
Copyright: 2023
Pages: xxi + 290

Download Cover
Look Inside

RM45.00

Masharakat Chantek: Enigma Penyisihan OKU membicarakan perihal kehidupan komuniti Orang Kurang Upaya (OKU) dengan mengumpulkan sekelumit kecil beban penyisihan sosial yang sentiasa dilalui sepanjang perjalanan kehidupan. OKU sudah lama dijadikan objek inspirasi (inspirational porn) ketika mereka bertarung sendirian dengan ‘tangan’ dan ‘kaki’ terikat untuk meneruskan kelangsungan hidup. Naskhah ini membawakan persoalan demi persoalan, daripada sang penulis yang juga merupakan seorang OKU. Mengapakah OKU dicitrakan dalam perihal ‘tidak cantik’? Adakah kekurangupayaan telah menghilangkan sifat cantik seorang manusia? Sudahkah yang ‘cantik’ dapat menghindari segala kekurangan?

Selalunya OKU dianggap sebagai sumber inspirasi hanya karena mereka sedang berjuang untuk bertahan hidup meski dengan kekurangupayaan. Namun, pandangan ini mengabaikan realiti kelemahan sosial yang mereka alami tatkala masyarakat pula seringkali gagal mendukung mereka. Masyarakat mendabik bahawa mereka sangat menyantuni OKU. Mereka sudah menyediakan imaginasi ‘istimewa’, ‘khas’, ‘penuh inspirasi’. OKU yang tidak berupaya hanyalah mereka yang malas berusaha. ‘Masyarakat cantik’ hanya menanggapi OKU dalam imej-imej kekurangupayaan dan mengabaikan ketidakupayaan sosial yang dialami oleh mereka. Kehadiran buku ini sedang menzahirkan fikiran-fikiran yang melangkaui zamannya. Penulis sedang merebut kembali wacana kekurangupayaan dan ketidakupayaan yang selama ini menjadi milik hegemoni ‘masyarakat cantik’.

Naratif semasa mengenai OKU sedang diperdebatkan kembali dalam laras-laras popular dengan disertai perspektif mendalam penelitian akademik. Buku kecil ini menggarap segala permasalahan selingkar OKU dengan bersahaja. Semua persoalan-persoalan rumit ini akan cuba ditelanjangi secara jelas dan tanpa disembunyikan lagi. Hal demikian kerana ada beberapa sisi yang masih tersembunyi daripada pemahaman khalayak awam mengenainya. Kehadiran buku kecil ini cuba memberikan suatu pemetaan baharu kepada kefahaman sedia ada berkaitan OKU. Analisisnya masih boleh diperdebatkan secara ilmiah. Semoga para pembaca yang budiman berhenti sejenak dan merenung sedalam-dalamnya setiap pandangan yang dilontarkan oleh penulis.

Pengenalan
Kata Pengantar

BAHAGIAN I – DILEMA KEHIDUPAN SOSIAL
1. Masyarakat Cantik?
2. Penyisihan Sosial
3. Bahasa dan Peminggiran
4. Istilah Itu Kekuasaan
5. Si Buta, Tongkat dan Pelita
6. Si Buta Mengemis?
7. Wujudkah Sindiket Pengemis?
8. Kemunafikan Masyarakat?
9. Keramahan Kuala Lumpur

BAHAGIAN II – ANTARA CABARAN DAN SOKONGAN
10. Sistem Sosial Ketidakupayaan
11. Model Sosial Alam Pengetahuan
12. Sedekah dan Perubahan
13. Menara Gading dan Sang Pendeta
14. Budaya Kerja JKM
15. Di Sebalik Tabir PDK
16. Sanubari Ayah dan Anak
17. Kebolehupayaan Sara Diri

BAHAGIAN III – OKU DALAM TRADISI ISLAM
18. Karamah Insaniyyah
19. OKU dalam Sirah Kenabian
20. Agamawan Pewaris Risalah Kenabian?
21. Hudud dan Fiqh Ketidakupayaan
22. Fungsi Kemanusian Agama
23. Teologi Ketidakupayaan
24. Menjengah Urutan Sejarah

BAHAGIAN IV – DARIPADA IDEALISME KE AKSI
25. Melangkah ke Demonstrasi Jalanan
26. Dilema NGO OKU
27. Merentas Gerakan Massa
28. Daripada Parti kepada Solidariti
29. Memasarkan Imaginasi Ketidakupayaan
30. OKU Menulis?
31. Daripada Gelap kepada Terang

Epilog – Enigma Tubuh Mendunia yang Terabaikan

Glosari
Bibliografi

Weight 0.415 kg
Dimensions 13.97 × 21.59 cm
Author(s)

Format

Imprint

Language

Year of Publication

2023