Hikayat Merong Mahawangsa: Pertarungan Wibawa di Jantung Kuasa

Hikayat Merong Mahawangsa: Pertarungan Wibawa di Jantung Kuasa
Editions:Paperback (Malay) - Cetakan Pertama: RM 50.00 MYR
ISBN: 9789672640516
Size: 15.24 x 22.86 cm
Pages: 353

Maier bukan sekadar membaca teks semata-mata tetapi beliau turut menelusuri sejarah Hikayat Merong Mahawangsa dengan menampilkan konteks sosial dan politik serta pergelutan pemikiran yang ditempuh oleh bangsa Melayu ketika dua kekuatan luar yang diwakili oleh Islam dan Barat menerobos masuk dengan lebih gencar ke alam Melayu tatkala teks warisan tradisi itu ditemui. Pergelutan pemikiran Melayu tradisional yang berhadapan dengan dua idea asing yang besar dan berpengaruh serta bagaimana elit bangsawan Melayu berunding dengan kedua-dua tenaga dan pemikiran ini menjadi latar dan juga intisari yang cukup penting dalam analisis Maier terhadap teks kesusasteraan Istana.

Muat turun:

  1. Isi Kandungan
  2. Pengenalan
  3. Kulit Belakang + Blurb

Hendrik M.J. Maier (1960 - ) menerima latihan tradisional dalam bidang filologi dan kritikan tekstual bahasa-bahasa Indonesia di University of Leiden, tatkala beliau memegang jawatan pengerusi Bahasa dan Kesusasteraan Melayu dan Indonesia sebelum berpindah ke UC Riverside pada tahun 2003. Minat utama beliau ialah bahasa dan kesusasteraan Indonesia dan Malaysia, yang kini beliau cuba fahami secara lebih luas rangkaiannya, khususnya interaksi sosio-politik dan budaya dalam rantau Asia Tenggara.

Terjemahan dari judul asal In the Center of Authority: The Malay Hikayat Merong Mahawangsa oleh RUHAN SHAHRIR dan AHMAD TAJUDDIN

Dengan izin:
Cornell University Press

Dengan kerjasama:
ibde selangor ppas

Published:
Publisher: INTISARI
Editors:
Illustrators:
Cover Artists:
Genres:
Tags:
Reviews:Virginia Matheson Hooker, Profesor Emeritus, Australian National University wrote:

Kajian perintis pembuka jalan ini bukan hanya sekadar meneroka teks sejarah peribumi Melayu semata-mata. Sementelahan ia merupakan suatu contoh elok bagaimana pelbagai sumber-sumber utama yang rencam digunakan untuk menelusuri dan menjejaki kembali jalan-jalan serta simpang-siur pemikiran manusia tatkala mereka membina masa silam mereka. Apa yang dilakukan oleh Amin Sweeney untuk kita menghargai sastera lisan Melayu, begitulah jua yang dilakukan oleh Hendrik Maier dalam kajian beliau tentang teks Melayu abad ke-19. Ia adalah sebuah karya penting yang sangat diperlukan untuk kita menghargai selirat kerumitan dalam kajian Melayu dan kekayaan serta kehalusan dalam daya cipta Melayu yang melahirkannya.

Muhammad Haji Salleh, Sasterawan Negara wrote:

Ini adalah sebuah karya yang membuka mata. Ia meneroka hingga ke jantung tentang bagaimana budaya kesusasteraan itu secara alami diperkongsi bersama, dan bagaimana pengarang-pengarangnya menyerap budaya tersebut, dan di kala waktu mengarang sama ada sedar atau tidak mengutip petikan-petikan daripada kearifan lisan atau teks penulisan untuk menenun kisahnya. Di samping melakukan bacaan intim ke atas teks, tokoh dan peristiwa yang terkandung dalam perjalanan kisah Hikayat Merong Mahawangsa, Professor Maier turut memberi ruang kepada sumbangan sarjana British seperti James Low dan Richard Winstedt, dan meneliti bacaan mereka ke atas Hikayat dan bagaimana bacaan mereka itu mungkin boleh memberikan sedikit cahaya buat pembacaan teks-teks klasik warisan tradisi silam Melayu. Penelitian Professor Maier ini seterusnya menekuni pelbagai edisi manuskrip dan teks-teks bercetak berserta dengan analisis-analisis ke atasnya dan melihat kemungkinan peranan yang dimainkannya dalam kurikulum pentadbiran kolonial British. Namun begitu, di penghujungnya Professor Maier menemukan keteraturan, meskipun kesamaran masih berlegar-legar di fikiran.

Khairudin Aljunied, Profesor Madya, National University of Singapore wrote:

Buku ini adalah suatu kajian klasik ke atas Hikayat Merong Mahawangsa, sebuah karya agung dalam sejarah alam Melayu. Hendrik Maier, seorang sarjana sastera perbandingan yang mahir dan serba boleh, telah menyingkap perubahan kedudukan dan kepentingan Hikayat, baik kepada mereka yang berasal dari alam Melayu mahu pun mereka yang berasal dari luar, baik kepada mereka yang mengagumi mahu pun mereka yang membenci segala-galanya tentang Melayu. Beliau seterusnya menunjukkan bagaimana cara bacaan yang dilakukan oleh para orientalis terhadap karya agung tersebut telah mengubah warisan tradisi lisan Melayu yang dahulunya organik dan dinamik, menjadi sebuah karya teks bertulis yang kaku dan beku. Ternyata, projek penyahjajahan masih jauh daripada selesai. Dengan membongkar semula fragmen-fragmen tinggalan penjajah yang masih menghantui kita sehingga ke hari ini, Maier telah menyediakan kepada kita cara-cara baharu untuk membaca dan mengulang baca warisan tradisi-tradisi Melayu. Suatu analisis yang cukup tajam tentang penjajahan budaya dan pada masa yang sama turut menawarkan kepada kita harapan akan kemungkinan-kemungkinan perlawanan terhadap penjajahan tersebut. Sesungguhnya buku ini adalah sebuah karya besar yang cukup berpengaruh!

Anthony Milner, Australian National University, dan pengarang buku The Malays (2008, 2011, 2019) wrote:

Sebuah kajian sastera tradisional Melayu yang paling menarik pernah dihasilkan sejak beberapa dekad, dengan kesan teoritisnya yang menjangkau luas. Menyelidiki seputar sebuah teks pra-moden Melayu —dengan menekuni bagaimana teks tersebut telah dibaca dari semasa ke semasa oleh para sarjana-pentadbir British dan cendekiawan Malaysia moden— Maier menghujahkan bahawa pendidikan kolonial telah membawa keretakan kepada masa silam Melayu dan justeru memperlemahkan wibawa warisan tradisi mereka sendiri. Dengan mengajukan “tekstualisme kuat” dan “kaedah intertekstual” —dan meneroka “keanehan” yang terkandung di dalamnya—Maier mengusulkan bahawa teks-teks seperti itu dapat membantu dalam melahirkan suatu rumpun ilmu pengetahuan baharu yang mandiri dan tidak terlalu bergantung kepada Barat.